برنامه ورزشی آنلاین با آیناز

برنامه ورزشی آنلاین با آیناز

مرکز تخصصی فیتنس، بدنسازی و لاغری

جلوگیری از شل شدن پوست بعد از کاهش وزن

 

خیلی سریع وزن کم نکنید :

سوزاندن چربی‌های اضافه‌ بدنتان با سرعت زیاد، به سلول‌های پوستتان مهلت نمی‌دهد که به شکل مناسب خودشان بازگردند

از رژیم‌های غذایی زودگذر و سخت دوری کنید :

در عوض بر روی کاهش وزنی پایدار تمرکز کنید.

خیلی سریع وزن کم نکنید :

سوزاندن چربی‌های اضافه‌ بدنتان با سرعت زیاد، به سلول‌های پوستتان مهلت نمی‌دهد که به شکل مناسب خودشان بازگردند

از رژیم‌های غذایی زودگذر و سخت دوری کنید :

در عوض بر روی کاهش وزنی پایدار تمرکز کنید

 

تمرین با وزنه و ورزش‌های قدرتی انجام دهید :

چنین تمریناتی باعث خواهد شد عضله بسازید و عضلات بدنتان رشد کند، بنابراین بدنتان زیر پوستتان شکل می‌گیرد.

 

از نوشیدن آب کافی غفلت نکنید